Tarkastuslautakunta, kokous 20.9.2022

§ 89 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa seuraavasti:

  • intendentti Eija Oravuolle pykälän 90 käsittelyn ajaksi
  • toimitusjohtaja Paulina Ahokkaalle, talous- ja hallintopäällikkö Heidi Rehakalle ja hallituksen puheenjohtaja Martti Silvennoiselle pykälän 91 käsittelyn ajaksi
  • revisiosihteeri Terhi Kokkoselle koko kokouksen ajaksi

 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.