Tarkastuslautakunta, kokous 20.9.2022

§ 88 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään 22.9.2022.

 

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Markku Lahtinen ja Kari-Matti Hiltunen (varalle Elisa Penders ja Saila Joutsio).

 

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Lahtinen ja Elisa Penders (varalle Saila Joutsio).