Tarkastuslautakunta, kokous 22.9.2020

§ 113 LISÄPYKÄLÄ: Läsnäolo- ja puheoikeudet (lisäpykälä) 

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunta myöntää läsnäolo- ja puheoikeudet tässä kokouksessa kaupunkitarkastaja Annikka Paavolalle pykälän 106 käsittelyn ajaksi ja revisiosihteeri Terhi Kokkoselle koko kokouksen ajaksi.

 

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta 113 § päätettiin käsitellä 105 §:n  jälkeen.

Päätösehdotus hyväksytiin.