Tarkastuslautakunta, kokous 22.9.2020

§ 105 Pöytäkirjan tarkastus 

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Satu Keski-Saari ja Anne Sällylä (varalle Esa Kanerva ja Reima Lampinen ).

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Satu Keski-Saari ja Esa Kanerva (varalle Reima Lampinen).