Tarkastuslautakunta, kokous 22.9.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 112 Selvityspyyntö (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 6 ja 15 kohta