Tarkastuslautakunta, kokous 22.9.2020

§ 106 Tarkastuslautakunnan arviointiraportti Tampereen toiminnan ja talouden toteutumisesta 8/2020 

TRE:5279/00.05.01/2020

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Viitala Erja, Kaupunginreviisori

Tarkastuslautakunta aloittaa Tampereen toiminnan ja talouden toteutuminen 8/2020 -arviointiraportin valmistelun

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Sampsa Rantanen ilmoitti olevansa esteellinen työllisyys- ja elinkeinopalveluihin liittyvän asian käsittelyyn. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1 mom. 1 kohdan perusteella. Rantanen poistui työllisyys- ja elinkeinopalveluihin liittyvä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.