Tarkastuslautakunta, kokous 22.9.2020

§ 108 Tilintarkastuspalveluiden option käyttö vuonna 2021 kaupungissa ja tytäryhteisöissä 

TRE:5533/02.07.01/2019

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunginvaltuusto valitsi kokouksessaan 19.3.2018 § 60 kaupungin ja konserniyhtiöiden tilitarkastajaksi KPMG Oy Ab:n. Hankinnan sopimuskausi koski vuosien 2018 - 2019 tilintarkastusta lisättynä yhden (1) + yhden (1) vuoden optiokausien mahdollisuuksilla. Vuosi 2021 on viimeinen optiovuosi.

Tehdyn sopimuksen mukaan optiokausien käyttäminen tulee päättää tilintarkastusvuotta edeltävän syyskuun aikana. Valtuuston päätöksessä tarkastuslautakunta oikeutettiin päättämään tilintarkastusta koskevista optiovuosista.

Sopimuksen mukaan tilintarkastuspalvelujen hinta on ollut kiinteä vuosina 2018 ja 2019. Näiden vuosien jälkeen hinnan tarkistuksissa noudatetaan JYSE 2014 Palvelut -ehtojen kohtaa 9. Tämän mukaan hinnanmuutos voi perustua yleiseen kustannuskehitykseen. Vuodelle 2020 tilintarkastuksen hinta nousi 2 %.

Kaupungin toiminnassa on seuraava tiedossa oleva muutos tulossa ensi vuodelle:

kaupunki on päättänyt siirtää mielenterveyspalvelut sairaanhoitopiirille vuoden 2021 alusta.

Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:ltä on pyydetty tarjousta option käytöstä vuodelle 2021. Tarjous on esityslistan liitteenä.

KPMG:n tarjouksessa päivähintoihin esitetään yhden prosentin korotusta. Esitys perustuu Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksin ja ansiotasoindeksin (69,70 Laki, laskenta ja konsultointi) muutokseen. Hintojen osalta tarjous koskee myös tytäryhteisöjen tilintarkastusta.

Mielenterveyspalvelujen siirtäminen vähentää tarjouksen mukaan tilintarkastukseen tarvittavaa aikaa 3 päivää. Kaupungin tilintarkastuksen laajuus olisi 155 päivää vuonna 2021.

Hinnanmuutos on perusteltu kuluttajahinta- ja ansiotasoindeksin muutoksella, minkä voidaan katsoa olevan realistinen ja sopimuksenmukainen esitys. Myös tarkastuksen laajuuden muutos on linjassa aiempien vastaavien muutosten kanssa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Viitala Erja, Kaupunginreviisori

Tarkastuslautakunta hyväksyy tilintarkastuspalvelujen option käytön ja KPMG Oy Ab:n esittämät muutokset hinnoitteluun kaupungin ja tytäryhteisöjen osalta vuodelle 2021. Tarkastuslautakunta hyväksyy kaupungin tilintarkastuksen laajuuteen esitetyt muutokset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen