Tarkastuslautakunta, kokous 23.2.2021

§ 18 Pöytäkirjan tarkastus 

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sampsa Rantanen ja Heikki Luoto (varalle Satu Keski-Saari ja Auli Korhonen).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.