Tarkastuslautakunta, kokous 23.6.2020

§ 75 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunta myöntää läsnäolo- ja puheoikeudet tässä kokouksessa revisiosihteeri Terhi Kokkoselle koko kokouksen ajaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.