Tarkastuslautakunta, kokous 23.6.2020

§ 74 Pöytäkirjan tarkastus 

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Anne Sällylä ja Satu Keski-Saari ( varalle Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen ja Saila Joutsio).

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Satu Keski-Saari ja Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen (varalle Saila Joutsio).