Tarkastuslautakunta, kokous 23.6.2020

§ 76 Selvityspyyntö (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 6 ja 15 -kohta