Tarkastuslautakunta, kokous 24.3.2020

§ 36 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Perustelut

Tarkastuslautakunta myöntää läsnäolo- ja puheoikeudet tässä kokouksessa pormestari Lauri Lylylle pykälän 38 käsittelyn ajaksi ja kaupunkitarkastaja Annikka Paavolalle pykälien 37-38 käsittelyn ajaksi sekä revisiosihteeri Terhi Kokkoselle koko kokouksen ajaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.