Tarkastuslautakunta, kokous 24.3.2020

§ 37 Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019 

TRE:7563/02.02.01/2019

Valmistelijan yhteystiedot

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Viitala Erja, Kaupunginreviisori

Tarkastuslautakunta jatkaa Tampereen kaupungin vuoden 2019 arviointikertomuksen valmistelua.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Puheenjohtaja Peter Löfberg ja varapuheenjohtaja Esa Kanerva ilmoittivat olevansa esteellisiä Tavase Oy:tä koskevan asian käsittelyyn, koska Löfberg on Tavase Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Kanerva on Tavase Oy:n hallituksen jäsen. Esteellisyydet todettiin hallintolain 28 §:n 1 mom. 5 kohdan perusteella. Löfberg ja Kanerva poistuivat Tavase Oy:tä koskevan asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Hallintosäännön 131 §: n mukaisesti kokoukselle tuli valita tilapäinen puheenjohtaja. Tilapäiseksi puheenjohtajaksi tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi valittiin Heikki Luoto. Puheenjohtaja Peter Löfberg ilmoitti olevansa esteellinen Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n  liittyvän asian käsittelyyn, koska hän on Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n hallituksen jäsen. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1. mom. 5. kohdan perusteella. Löfberg poistui Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n liittyvän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Varapuheenjohtaja Esa Kanerva johti puhetta Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:tä koskevan asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Sampsa Rantanen ilmoitti olevansa esteellinen Tampereen Seudun Ammattiopisto Treduun sekä  kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmään liittyvien asioiden käsittelyyn. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1 mom. 1 kohdan perusteella. Rantanen poistui Tampereen Seudun Ammattiopisto Treduun sekä  kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmään liittyvien asioiden käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kokouskäsittely

Tämän pykälän käsittelyä jatkettiin pykälän 38 käsittelyn jälkeen.