Tarkastuslautakunta, kokous 27.8.2019

§ 76 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunta myöntää läsnäolo- ja puheoikeudet tässä kokouksessa johtaja Outi Kallioiselle, hallintopalvelujohtaja Kristiina Karpille ja apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäelle pykälän 77 käsittelyn ajaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.