Tarkastuslautakunta, kokous 28.5.2024

§ 57 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään torstaina 30.5.2024.

 

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tuula Harkonmaa ja Saila Joutsio (varalle Santeri Käri ja Ossi Aho).

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.