Tarkastuslautakunta, kokous 28.9.2021

§ 91 Pöytäkirjan tarkastus 

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Elisa Penders ja Santeri Kärki (varalle Ossi Aho ja Valeri Helvamo).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.