Tarkastuslautakunta, kokous 31.8.2021

§ 66 Pöytäkirjan tarkastus 

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Saila Joutsio ja Jouni Ovaska (varalle Markku Lahtinen ja Susanna Lohiniemi).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.