Tarkastuslautakunta, kokous 31.8.2021

§ 69 Tarkastuslautakunnan pöytäkirjanpitäjän nimeäminen toimikaudeksi 2021 - 2025 

TRE:5756/00.00.03/2021

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 140 §:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Viitala Erja, Kaupunginreviisori

Tarkastuslautakunnan kokouksissa pöytäkirjaa pitää reviisori tai hänen estyneenä ollessaan revisiosihteeri.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.