Tarkastuslautakunta, kokous 3.3.2020

§ 28 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunta myöntää läsnäolo- ja puheoikeudet tässä kokouksessa tarkastusjohtaja Markus Kiviaholle,  riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja Jouni Perttulalle ja  liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle pykälän 29 käsittelyn ajaksi sekä kaupunkitarkastaja Annikka Paavolalle pykälän 30 käsittelyn ajaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.