Tarkastuslautakunta, kokous 3.3.2020

§ 27 Pöytäkirjan tarkastus 

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Satu Keski-Saari ja Maarit Takala (varalle Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen ja Reima Lampinen).

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen ja Reima Lampinen (varalle Saila Joutsio ja Heikki Luoto).