Tarkastuslautakunta, kokous 3.3.2020

§ 30 Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019  

TRE:7563/02.02.01/2019

Valmistelijan yhteystiedot

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Viitala Erja, Kaupunginreviisori

Tarkastuslautakunta jatkaa Tampereen kaupungin vuoden 2019 arviointikertomuksen valmistelua.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Puheenjohtaja Peter Löfberg ilmoitti olevansa esteellinen Tammervoima Oy:n liittyvän asian käsittelyyn, koska hän on Tammervoima Oy:n hallituksen jäsen. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1. mom. 5. kohdan perusteella. Löfberg poistui Tammervoima Oy:n liittyvän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Hallintosäännön 130 §:n perusteella kokoukselle tuli valita tilapäinen puheenjohtaja. Tilapäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Heikki Luoto.