Tarkastuslautakunta, kokous 3.3.2020

§ 32 Tarkastustoimen vuoden 2019 toimintakertomus 

TRE:776/00.01.03/2020

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Tarkastustoimessa on laaditaan vuosittain toimintakertomus, johon on merkitty tarkastuslautakunnan ja tarkastustoimen oleellisimmat tapahtumat ja tilastotiedot kuluneen vuoden ajalta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Viitala Erja, Kaupunginreviisori, Erja.Viitala@tampere.fi

Tarkastuslautakunta hyväksyy Tampereen kaupungin tarkastustoimen toimintakertomuksen vuodelta 2019.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Tarkastuslautakunta hyväksyi puheenjohtajan pöydällepanoehdotuksen yksimielisesti.

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Viitala Erja, Kaupunginreviisori

Tarkastuslautakunta hyväksyy Tampereen kaupungin tarkastustoimen toimintakertomuksen vuodelta 2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.