Tarkastuslautakunta, kokous 4.5.2020

§ 59 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Perustelut

Tarkastuslautakunta myöntää läsnäolo- ja puheoikeudet tässä kokouksessa revisiosihteeri Terhi Kokkoselle koko kokouksen ajaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.