Tarkastuslautakunta, kokous 4.5.2020

§ 64 Sidonnaisuusilmoitukset ja -rekisteri 2020 

TRE:144/01.02.00/2020

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnalle on ilmoitettu liitteenä oleva muutos sidonnaisuusilmoituksiin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Viitala Erja, Kaupunginreviisori

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi muutoksen sidonnaisuusilmoituksiin, jotka julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Anna-Kaisa Ikonen ilmoitti olevansa esteellinen oman sidonnaisuusilmoituksensa käsittelyn aikana. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 § 1 mom. 1 kohdan perusteella. Ikonen poistui oman ilmoituksensa käsittelyn ajaksi.