Tarkastuslautakunta, kokous 4.5.2020

§ 62 Tarkastuslautakunnan vuosisuunnitelma 2020 

TRE:2772/00.05.00/2020

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala, puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Koronaviruspandemian vuoksi yli 10 hengen kokoontumiset on kielletty 13.5.2020 asti. Koska rajoitusten jatkosta ei vielä ole tietoa, on tarpeen hyväksyä jo osa vuoden 2020 suunnitelmaa. Esitetyt aiheet on esitetty Selman muissa aineistoissa.

Mikäli rajoitukset puretaan kesän aikana, voidaan elokuussa pitää aiempien vuosien tapainen seminaaripäivä, jossa käsitellään ja hyväksytään loput kuluvan vuoden aiheet.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Viitala Erja, Kaupunginreviisori

Tarkastuslautakunta hyväksyy esitetyn osan vuosisuunnitelmasta 2020. Tarkastuslautakunnan vuosisuunnitelma on asiakirjain julkisuudesta annetun lain 5 §:ssä tarkoitettuja tarkastustoimen sisäisiä työ- ja valmistelumuistioita eivätkä ne ole julkisia asiakirjoja.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.