Tarkastuslautakunta, kokous 4.5.2021

§ 48 Pöytäkirjan tarkastus 

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Auli Korhonen ja Anne Sällylä (varalle Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen ja Saila Joutsio).

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Saila Joutsio ja Heikki Luoto (varalle Auli Korhonen ja Anne Sällylä).