Tarkastuslautakunta, kokous 4.5.2021

§ 49 Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020 

TRE:5284/02.02.01/2020

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan on kuntalain 121 §:n mukaan valmisteltava kaupunginvaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Kaupunginhallitus on antanut vuoden 2020 tilinpäätöksessä selvityksen valtuuston talousarviossa asettamien tavoitteiden toteutumisesta.

Kaupungin hallintosäännön 76 §:n  5 kohdan mukaan tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksessa valtuustolle arvionsa valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä vuonna.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Viitala Erja, Kaupunginreviisori

Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomus hyväksytään. Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomus liitetään tilinpäätöksen käsittelyyn liittyväksi asiakirjaksi.

Esitetään kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto velvoittaa kaupunginhallitusta ja lautakuntia ryhtymään toimiin arviointikertomuksessa esitettyjen huomioiden johdosta sekä raportoimaan näistä valtuustolle lokakuun 2021 loppuun mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Tarkastuslautakunta on valmistellut arviointikertomusta useissa kokouksissaan. Arviointikertomuksen valmistelussa tarkastuslautakunnan jäseniä ovat koskeneet seuraavat esteellisyydet. Esa Kanerva: Tavase Oy (hallituksen jäsen kevään 2020 yhtiökokoukseen asti) ja Tampereen Vesi Liikelaitos (johtokunnan jäsen), Tampereen Palvelukiinteistöt Oy (hallituksen jäsen), hallintolain 28 § 1 mom. 5 kohdan perusteella. Auli Korhonen: Tampereen Särkänniemi Oy (hallituksen jäsen kevään 2020 yhtiökokoukseen asti), hallintolain 28 § 1 mom. 5. kohdan perusteella. Peter Löfberg: Tavase Oy (hallituksen jäsen), Tammervoima Oy (hallituksen jäsen), Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy (hallituksen jäsen), Tampereen Sähkölaitos Oy (hallituksen jäsen kevään 2020 yhtiökokoukseen asti), hallintolain 28 § 1 mom. 5. kohdan perusteella. Sampsa Rantanen: elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue; hallintolain 28 §:n 1 mom. 1 kohdan perusteella. Esteelliset jäsenet eivät ole osallistuneet esteellisyyksiinsä liittyvien kohteiden arviointeihin. Esteellisyyksistä johtuvat poistumiset kokouksista on merkitty tarkastuslautakunnan pöytäkirjoille.