Tarkastuslautakunta, kokous 5.10.2021

§ 99 Läsnäolo- ja puheoikeus 

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunta myöntää tähän kokoukseen seuraavat läsnäolo- ja puheoikeudet: Finnpark Oy:n toimitusjohtaja Antti Marttilalle ja Finnpark Oy:n hallituksen puheenjohtaja Asko Koskiselle pykälän 100 käsittelyn ajaksi. Tullinkulman työterveys Oy:n toimitusjohtaja Tiina Surakalle ja Tullinkulman työterveys Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kari-Matti Hiltuselle pykälän 101 käsittelyn ajaksi. Revisiosihteeri Terhi Kokkoselle koko kokouksen ajaksi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)