Tarkastuslautakunta, kokous 5.10.2021

§ 98 Pöytäkirjan tarkastus 

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ossi Aho ja Valeri Helvamo (varalle Joutsio Saila ja Jouni Ovaska).

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ossi Aho ja Valeri Helvamo (varalle Joutsio Saila ja Seija Alatalo).


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)