Tarkastuslautakunta, kokous 6.10.2020

§ 116 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunta myöntää läsnäolo- ja puheoikeudet tässä kokouksessa talousjohtaja Jukka Männikölle ja strategiapäällikkö Nina Mustikkamäelle pykälän 117 käsittelyn ajaksi sekä kaupunkitarkastaja Annikka Paavolalle pykälien 117-118 käsittelyn ajaksi ja revisiosihteeri Terhi Kokkoselle koko kokouksen ajaksi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.