Tarkastuslautakunta, kokous 6.10.2020

§ 115 Pöytäkirjan tarkastus 

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Anne Sällylä ja Reima Lampinen (varalle Auli Korhonen ja Saila Joutsio).

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Reima Lampinen ja Auli Korhonen (varalle Saila Joutsio).