Tarkastuslautakunta, kokous 6.10.2020

§ 118 Tarkastuslautakunnan arviointiraportti Tampereen toiminnan ja talouden toteutumisesta 8/2020  

TRE:5279/00.05.01/2020

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2020 toiminnan ja talouden katsausta elokuun lopun tilanteesta kokouksessaan 5.10.2020. Suunnitelman mukaan Toiminnan ja talouden katsaus 8/2020 käsitellään kaupunginvaltuustossa 19.10.2020. Tarkastuslautakunta on hyväksynyt oman arviointitoimintansa periaatteet, joiden mukaan se antaa valtuustolle arviointiraportin kaupungin toiminnan ja talouden katsauksen yhteydessä. Raportissa arvioidaan kaupungin talouden tilaa, talousarvion toteutumista ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Lisäksi raportissa on kolme kaupungin toimintaan liittyvää arviointia.

Tarkastuslautakunnan arviointiraportti Tampereen toiminnan ja talouden toteutumisesta 8/2020 esitellään kokouksessa.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Viitala Erja, Kaupunginreviisori

Hyväksytään liitteenä oleva tarkastuslautakunnan arviointiraportti Tampereen toiminnan ja talouden toteutumisesta 8/2020.

Raportti esitetään valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Sampsa Rantanen ilmoitti olevansa esteellinen työllisyys- ja elinkeinopalveluihin liittyvän asian käsittelyyn. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1 mom. 1 kohdan perusteella. Rantanen poistui työllisyys- ja elinkeinopalveluihin liittyvä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.