Tarkastuslautakunta, kokous 7.6.2022

§ 61 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa seuraavasti:

  • revisiosihteeri Terhi Kokkonen koko kokouksen ajaksi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.