Tarkastuslautakunta, kokous 7.6.2022

§ 62 Tarkastuslautakunnan vuoden 2022 työohjelma  

TRE:4245/00.05.03/2022

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta valmisteli arviointisuunnitelman vuosille 2022 - 2025 ja suunnitelma vietiin tiedoksi valtuustolle 16.5.2022. Tarkastuslautakunta on valmistellut vuoden 2022 työohjelman  suunnitteluseminaarissa 7.6.2022. Työohjelma noudattaa nelivuotiskauden suunnitelmaa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Viitala Erja, Kaupunginreviisori

Tarkastuslautakunta hyväksyy vuoden 2022 työohjelman.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi vuoden 2022 työohjelmaan seuraavat arviointikohteet:

 • Kaupungin ja konsernin talous
 • Vuoden 2022 valtuustotavoitteiden toteutuminen
 • Strategian painopiste yhdenvertaiset yksilöt: ikäihmisten välimuotoinen asuminen
 • Kehitysohjelma: älykaupunki kaupunkilaisille
 • Tytäryhtiö: Tampere-talo Oy ja Tampere Filharmonia
 • Tytäryhtiöt: Pirkan Opiskelija-asunnot Oy ja Tampereen Vuokra-asunnot Oy
 • Tuloksellisuusarviointi: varhaiskasvatus
 • Hiilineutraali Tampere 2030 -ohjelman toteuttaminen: kestävä liikkuminen
 • Suurten kaupunkien tarkastuslautakuntien yhteisarviointi: kiinteistöomaisuuden tehokas käyttö
 • Säätiöiden asema kaupungin organisaatiossa ja niiden omistajaohjaus
 • Kaupungin huoltovarmuus
 • Henkilöstön mielenterveyteen liittyvät sairauspoissaolot
 • Köyhyysohjelma