Tarkastuslautakunta, kokous 7.9.2021

§ 75 Pöytäkirjan tarkastus 

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Markku Lahtinen ja Susanna Lohiniemi (varalle Aku Sajakorpi ja Elisa Penders).

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Lahtinen ja Anne Sällylä (varalle Aku Sajakorpi ja Elisa Penders).