Tarkastuslautakunta, kokous 7.9.2021

§ 80 Tarkastuslautakunnan työohjelma vuodelle 2021 

TRE:3573/00.05.03/2021

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala, puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupungin kuluva strategiakausi päättyy vuoden 2021 lopussa ja tarkastuslautakunnan vuoden 2021 työohjelma on strategiakauden viimeinen. Tarkastuslautakunnalle esiteltiin kokouksessa 31.8. vaihtoehtoiset arviointikohteet, joista nyt päätetään vuoden 2021 työohjelma. Valtuusto hyväksyy uuden strategian marraskuussa. Tarkastuslautakunnan laatuohjeen mukaan nelivuotinen arviointisuunnitelma laaditaan, kun valtuusto on hyväksynyt valtuustokauden strategian.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Viitala Erja, Kaupunginreviisori

Tarkastuslautakunta hyväksyy vuoden 2021 työohjelman. Tarkastuslautakunnan työohjelmat ovat asiakirjain julkisuudesta annetun lain 5 §:ssä tarkoitettuja tarkastustoimen sisäisiä työ- ja valmistelumuistioita eivätkä ne ole julkisia asiakirjoja.

 

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti valita vuoden 2021 työohjelmaan arviointikohteiksi kehitysohjelma Viiden tähden keskustasta Asemakeskuksen sekä Kansi- ja Areenahankkeen, esteettömyyden toteutumisen kaupungin toiminnassa, Hiilineutraali Tampere 2030 - tiekartan toimenpiteen nro 174 Tarastenjärven kierrätyspuisto, yritystonttitarjonnan elinkeinoelämän sijoittumisen edellytyksenä, osallisuus- ja yhteisöllisyysmallista osallistuvan budjetoinnin ja digiosallistumisen painopisteet sekä tytäryhtiöt Finnpark Oy:n, Tampereen Vuokratalosäätiön ja Tampereen Kotilinnasäätiön.