Tarkastuslautakunta, kokous 7.9.2021

§ 79 Tilintarkastajan työohjelma vuodelle 2021 

TRE:6030/02.02.01/2021

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 81 §:n mukaan tilintarkastajan on laadittava toimikaudekseen tarkastussuunnitelma ja työohjelma vuosittain kullekin tilikaudelle. Tarkastussuunnitelma ja työohjelma on toimitettava tarkastuslautakunnalle tiedoksi. Tilintarkastaja on valmistellut vuoden 2021 työohjelman.


  

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Viitala Erja, Kaupunginreviisori

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi Tampereen kaupungin tilintarkastaja KPMG Oy Ab:n työohjelman vuodelle 2021.

Tilintarkastajan työohjelma on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 mom.15 kohdassa tarkoitettuja salassa pidettäviä asiakirjoja ja tiedon antaminen niistä vaarantaisi tarkastuksen toteutumisen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.