Tarkastuslautakunta, kokous 8.10.2019

§ 105 Tarkastuslautakunnan arviointiraportti Tampereen toiminnan ja talouden toteutumisesta 8/ 2019 

TRE:3175/02.02.01/2019

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2019 toiminnan ja talouden katsausta elokuun lopun tilanteesta kokouksessaan 7.10.2019. Toiminnan ja talouden katsaus 8/2019 käsitellään suunnitelman mukaan kaupunginvaltuustossa 21.10.2019. Tarkastuslautakunta on hyväksynyt oman arviointitoimintansa periaatteet, joiden mukaan se antaa valtuustolle arviointiraportin Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden 8/2019 katsauksen yhteydessä. Raportissa arvioidaan kaupungin talouden tilaa, talousarvion toteutumista ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Raportissa on lisäksi tarkasteltu kaupungin myöntämiä avustuksia.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Viitala Erja-Riitta, Kaupunginreviisori

Hyväksytään liitteenä oleva tarkastuslautakunnan arviointiraportti Tampereen toiminnan ja talouden toteutumisesta 8/2019.

Merkitään tiedoksi KPMG Oy Ab:n muistio talousseurannan raportoinnista sekä talouden tasapainosta.

Esitetään raportit valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.