Tarkastuslautakunta, kokous 8.10.2019

§ 106 Teiskon ilmailu ja -moottoriurheilukeskuksen kilpailutus ja sen jälkeen tehdyt sopimukset - tutkimuspyyntö 

TRE:1262/02.07.01/2019

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu mm. kaupungin ja kaupunkikonsernin toiminnan arviointi ja tilintarkastajan valinnan valmistelu. Tehtäviin ei kuulu toiminnan laillisuuden ja päätöstenmukaisuuden valvonta. Tämä tehtävä on tilintarkastajalla tilikauden 2019 tilintarkastuksen yhteydessä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Viitala Erja-Riitta, Kaupunginreviisori, Erja.Viitala@tampere.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedokseen saapuneen tutkimuspyynnön ja toimittaa sen tilintarkastajalle mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tilintarkastaja on selvittänyt asiaa tilintarkastuksen näkökulmasta osana vuoden 2019 hallinnon tarkastusta. Kaupungin tilintarkastaja JHT, KHT Mari Säynätjoki tuo tilintarkastusraportin kokoukseen ja esittelee raportin sisällön.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Viitala Erja-Riitta, Kaupunginreviisori

Merkitään tiedoksi saatu raportti.

Päätös

Asian käsittelyä jatketaan, kun tilintarkastajan raportti on käytettävissä.

Kokouskäsittely

Asian esittelijä kaupunginreviisori Erja Viitala muutti päätösehdotustaan siten, että asian käsittelyä jatketaan kun tilintarkastajan raportti on käytettävissä. Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.