Tarkastuslautakunta, kokous 9.2.2021

§ 11 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunta myöntää läsnäolo- ja puheoikeudet tässä kokouksessa kaupunkitarkastaja Annikka Paavolalle pykälän 12 käsittelyn ajaksi ja revisiosihteeri Terhi Kokkoselle koko kokouksen ajaksi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.