Tarkastuslautakunta, kokous 9.3.2021

§ 23 Pöytäkirjan tarkastus 

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Satu Keski-Saari ja Auli Korhonen (varalle Anne Sällylä ja Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen).

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Auli Korhonen ja Anne Sällylä (varalle Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen).