Vammaisneuvosto, kokous 14.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Keskustelu hyvinvointialueen vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden suunnitelmista 

TRE:7201/00.01.03/2021

Valmistelija

  • Tuominen Annamari, Yhdenvertaisuuskoordinaattori

Valmistelijan yhteystiedot

Yhdenvertaisuuskoordinaattori Annamari Tuominen, puh. 040 801 6188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Yhdenvertaisuuskoordinaattori Annamari Tuominen, puh. 040 801 6188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin vammaisneuvosto on kutsunut Lempäälän vanhus- ja vammaispalveluiden palvelupäällikkö Leila Haakanan, Tampereen vammaispalveluiden johtava sosiaalityöntekijä Leena Köykän ja vastaava sosiaalityöntekijä Päivi Laineen ja Tuomi Logistiikka Oy:n palvelupäällikkö Päivi Ylitien ja kehityspäällikkö Kaisa Karhulan keskustelemaan hyvinvointialueen vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden suunnitelmista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Tuominen Annamari, Yhdenvertaisuuskoordinaattori

Merkitään keskustelu tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Tarja Mesiä poistui tämän pykälän käsittelyn alkaessa ja palasi kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)