Vammaisneuvosto, kokous 14.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa seuraavasti:

  • palvelupäällikkö Leila Haakana (Lempäälän kunta), kehityspäällikkö Kaisa Karhula (Tuomi Logistiikka Oy), johtava sosiaalityöntekijä Leena Köykkä, vastaava sosiaalityöntekijä Päivi Laine ja palvelupäällikkö Päivi Ylitie (Tuomi Logistiikka Oy) § 50 ajaksi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi myönnettiin läsnäolo-oikeus korkeakouluharjoittelija Freja Harjunheimolle kokouksen ajaksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)