Vammaisneuvosto, kokous 14.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Muut ilmoitusasiat 

TRE:7201/00.01.03/2021

Valmistelija

  • Tuominen Annamari, Yhdenvertaisuuskoordinaattori

Valmistelijan yhteystiedot

Yhdenvertaisuuskoordinaattori Annamari Tuominen, puh. 040 801 6188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Yhdenvertaisuuskoordinaattori Annamari Tuominen, puh. 040 801 6188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Muissa asioissa muun muassa esteettömyystyöryhmän kuulumiset.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Tuominen Annamari, Yhdenvertaisuuskoordinaattori

Merkitään keskustelu tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi tiedoksi merkittiin:

  • Yhdenvertaisuuskoordinaattori Hanna Karojärvi on muissa tehtävissä 31.12.2022 asti. Yhdenvertaisuuskoordinaattorin sijaisena jatkaa Annamari Tuominen.
  • Vammaispalveluiden uudet verkkosivut ovat julkaistu osoitteessa https://www.tampere.fi/vammaisten-palvelut . Vammaisneuvoston jäsenet voivat tutustua verkkosivuihin ja lähettää palautetta kootusti yhdenvertaisuuskoordinaattorin kautta.   
  • Anti-Racist Forum ry järjestää paneelikeskustelun vammaisten kohtaamasta vihapuheesta ja syrjinnästä Suomessa ti 21.6. klo 17-18 pääkirjasto Metsossa.
  • Suomen Kuurosokeat ry:llä on avoimet ovet ke 22.6. klo 13-17. Vieraana kirjailija Seppo Jokinen.
  • Invalidiliitto järjestää la 6.8. klo 10-20 vammaisten lasten perheille suunnatun tapahtuman Aitorannassa.
  • Invalidiliiton Haasteita henkilökohtaisessa avussa -kysely on avoinna 9.6.-31.7.2022 osoitteessa https://www.invalidiliitto.fi/ajankohtaista/haasteita-henkilokohtaisessa-avussa-vastaa-kyselyyn-0 .
  • Vammaisneuvosto on saanut yhteydenoton yhdistykseltä liittyen lääkärinlausuntojen maksullisuuteen terveydenhuollossa. Vammaisneuvosto selvittää asiaa.
  • Lielahti–Ylöjärvi -raitiotien tarkentavan yleissuunnitelman ohjausryhmä pyytää sidosryhmiltä lausuntoa tarkentavan yleissuunnitelman luonnosvaiheen suunnitelmista ja vaikutusarvioinneista 8.8.2022 mennessä. Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Tämän asian käsittely keskeytettiin §:n 50 käsittelyn ajaksi. Asian käsittelyä jatkettiin §:n 50 käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)