Vammaisneuvosto, kokous 14.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 20.6.2022.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Milla Ilonen ja Rita Järvinen (varalle Milla Lindh ja Tarja Mesiä).

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Milla Ilonen ja Rita Järvinen (varalle Milla Lindh ja Tarja Mesiä).


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)