Vammaisneuvosto, kokous 14.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Vammaisneuvoston ja vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmän retki Asuntomessuille 

TRE:7201/00.01.03/2021

Valmistelija

  • Tuominen Annamari, Yhdenvertaisuuskoordinaattori

Valmistelijan yhteystiedot

Yhdenvertaisuuskoordinaattori Annamari Tuominen, puh. 040 801 6188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Yhdenvertaisuuskoordinaattori Annamari Tuominen, puh. 040 801 6188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmä esittää vammaisneuvostolle yhteistä retkeä Asuntomessuille Naantalin elokuussa keskiviikkona 3.8.2022.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Tuominen Annamari, Yhdenvertaisuuskoordinaattori

Merkitään keskustelu tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Vammaisneuvosto ja vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmä tekevät yhteisen retken Asuntomessuille Naantaliin elokuussa ke 3.8.2022. Matkan kustannukset, yhteiskuljetus, aamiaiskahvitarjoilu, yhteinen lounas sekä pääsyliput maksetaan kustannuspaikalta 113151 Vammaisneuvosto, sisäinen tilaus 25581.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)