Vammaisneuvosto, kokous 14.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Vammaisneuvoston syksyn kokousajankohdat 

TRE:7201/00.01.03/2021

Valmistelija

  • Tuominen Annamari, Yhdenvertaisuuskoordinaattori

Valmistelijan yhteystiedot

Yhdenvertaisuuskoordinaattori Annamari Tuominen, puh. 040 801 6188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Yhdenvertaisuuskoordinaattori Annamari Tuominen, puh. 040 801 6188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Päätetään vammaisneuvoston syksyn 2022 kokousajankohdat.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Tuominen Annamari, Yhdenvertaisuuskoordinaattori

Merkitään keskustelu tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Syksyn kokouspäivät päätettiin seuraavasti: ti 16.8. Orivedellä klo 13 sekä ti 20.9., ti 18.10., ti 15.11. ja ti 20.12.2022 klo 14:00 alkaen erikseen ilmoitetussa kokouspaikassa ja etäyhteyksin. Joulukuun kokouksen yhteydessä vietetään yhteistä jouluateriaa.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)