Vammaisneuvosto, kokous 15.6.2021

§ 37 Kannanotto sähköpyörätuolien huollosta virka-aikojen ulkopuolella 

TRE:308/00.01.03/2021

Valmistelija

  • Kiema-Majanen Eveliina, Yhdenvertaisuuskoordinaattori

Valmistelijan yhteystiedot

Eveliina Kiema-Majanen, yhdenvertaisuuskoordinaattori, puh. 040 801 6188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Eveliina Kiema-Majanen, yhdenvertaisuuskoordinaattori, puh. 040 801 6188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vammaisneuvosto on laatinut kannanoton koskien sähköpyörätuolien korjausta virka-aikojen ulkopuolella. Kannanotto on osoitettu tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle, Pirkanmaan sairaanhoitopiirille ja maakunnallisen apuvälinekeskuksen ohjausryhmälle. Kannanotossa vaaditaan, että sähköpyörätuolien korjaus tulisi olla mahdollista virka-aikojen ulkopuolella, mutta vähintäänkin neuvontaa ja asiakaspalvelua tulisi saada sähköpyörätuolin rikkouduttua ajankohdasta riippumatta.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kiema-Majanen Eveliina, Yhdenvertaisuuskoordinaattori

Merkitään tiedoksi.