Vammaisneuvosto, kokous 15.6.2021

§ 35 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 

Valmistelija

  • Kiema-Majanen Eveliina, Yhdenvertaisuuskoordinaattori

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kiema-Majanen Eveliina, Yhdenvertaisuuskoordinaattori

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään pykälässä 36 palvelupäällikkö Anna Mustoselle ja suunnittelija Emma Lindströmille sekä pykälässä 39 sote-muutosjohtaja Jaakko Herralalle.