Vammaisneuvosto, kokous 15.6.2021

§ 39 PirSoten ja hyvinvointialueen valmistelujen tilannekatsaus 

TRE:308/00.01.03/2021

Valmistelija

  • Kiema-Majanen Eveliina, Yhdenvertaisuuskoordinaattori

Valmistelijan yhteystiedot

Eveliina Kiema-Majanen, yhdenvertaisuuskoordinaattori, puh. 040 801 6188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Eveliina Kiema-Majanen, yhdenvertaisuuskoordinaattori, puh. 040 801 6188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Pirkanmaan liitossa on käynnistynyt Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus -hanke (PirSOTE). Hanketta toteuttavat yhteistyössä kunnat, Taysin perusterveydenhuollon yksikkö sekä sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos.

Hanketta rahoitetaan sosiaali- ja terveysministeriöstä. Ministeriö ja terveyden ja hyvinvoinnin laitos valvovat ja ohjaavat hanketta. Aluehallintovirasto hoitaa hankkeelle tulevia maksatuksia. Hankkeen toteutumista valvotaan sille asetettujen kriteereitten mukaan. Hanketoteuttajat antavat uudistusvalmisteluun myös työntekijöittensä työpanosta.

Konkreettisin tulos uudistusvalmistelussa syntyy, kun nykyisten terveyskeskusten tai hyvinvointikeskusten tilalle tulee verkostomaisella tavalla toimiva sote-keskus. Tavoitteena on muun muassa, että asiakas saa oikeita palveluita oikeaan aikaan ja sujuvasti. Uudentyyppiseen sote-keskukseen siirrytään vaiheittain hankkeen aikana.

Vammaisneuvosto haluaa tilannekatsauksen PirSoten ja hyvinvointialueen valmisteluihin ja on kutsunut sote-muutosjohtaja Jaakko Herralan keskustelemaan kanssaan aiheesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kiema-Majanen Eveliina, Yhdenvertaisuuskoordinaattori

Keskustelu merkitään tiedoksi.